Тур 6 из 6

Команда 5VSКоманда 6
 1. ОБИТЕЛЬ_ТЬМЫ[23]
 
 1. СПИД[22]
БОИ
 1. Победитель:Команда 5  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 5
Команда 1VSКоманда 2
 1. ABlack[25]
 
 1. Ну и Ладно[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 2  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 2
Команда 3VSКоманда 4
 1. Люцифер_[24]
 
 1. фестиванька[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 4  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 4
Команда 7VSКоманда 8
 1. Invisible Paladin[24]
 
 1. MOBIDIK[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 7  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 7
Команда 11VSКоманда 12
 1. Ден187[22]
 
 1. МИГЕЙ[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 12  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 12
Команда 13VSКоманда 14
 1. chima005[25]
 
 1. KRAON[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 13  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 13
Команда 15VSКоманда 16
 1. фестивитька[23]
 
 1. Funt_Lao[20]
БОИ
 1. Победитель:Команда 15  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 15
Команда 9VSКоманда 10
 1. Light_[23]
 
 1. KURAMA[23]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью

Тур 5 из 6

Команда 7VSКоманда 8
 1. фестиванька[23]
 
 1. Light_[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 7  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 7
Команда 9VSКоманда 10
 1. KURAMA[23]
 
 1. ОБИТЕЛЬ_ТЬМЫ[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 10  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 10
Команда 15VSКоманда 16
 1. МИГЕЙ[21]
 
 1. Funt_Lao[20]
БОИ
 1. Победитель:Команда 15  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 15
Команда 13VSКоманда 14
 1. MOBIDIK[23]
 
 1. KRAON[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 13  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 13
Команда 5VSКоманда 6
 1. Люцифер_[24]
 
 1. Invisible Paladin[24]
БОИ
 1. Победитель:Команда 5  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 5
Команда 3VSКоманда 4
 1. Ну и Ладно[23]
 
 1. Ден187[22]
БОИ
 1. Победитель:Команда 3  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 3
Команда 1VSКоманда 2
 1. ABlack[25]
 
 1. СПИД[22]
БОИ
 1. Победитель:Команда 1  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 1
Команда 11VSКоманда 12
 1. chima005[25]
 
 1. фестивитька[23]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью

Тур 4 из 6

Команда 9VSКоманда 10
 1. chima005[25]
 
 1. Invisible Paladin[24]
БОИ
 1. Победитель:Команда 10  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 10
Команда 5VSКоманда 6
 1. фестиванька[23]
 
 1. СПИД[22]
БОИ
 1. Победитель:Команда 6  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 6
Команда 7VSКоманда 8
 1. Ден187[22]
 
 1. KRAON[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 7  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 7
Команда 13VSКоманда 14
 1. KURAMA[23]
 
 1. МИГЕЙ[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 13  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 13
Команда 1VSКоманда 2
 1. ABlack[25]
 
 1. ОБИТЕЛЬ_ТЬМЫ[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 1  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 1
Команда 3VSКоманда 4
 1. Люцифер_[24]
 
 1. Ну и Ладно[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 4  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 4
Команда 11VSКоманда 12
 1. MOBIDIK[23]
 
 1. Light_[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 12  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 12
Команда 15VSКоманда 16
 1. фестивитька[23]
 
 1. Funt_Lao[20]
БОИ
 1. Победитель:Команда 15  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 15

Тур 3 из 6

Команда 1VSКоманда 2
 1. ABlack[25]
 
 1. фестиванька[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 1  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 1
Команда 13VSКоманда 14
 1. chima005[25]
 
 1. фестивитька[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 13  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 13
Команда 15VSКоманда 16
 1. KRAON[21]
 
 1. Funt_Lao[20]
БОИ
 1. Победитель:Команда 15  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 15
Команда 5VSКоманда 6
 1. Люцифер_[24]
 
 1. Invisible Paladin[24]
БОИ
 1. Победитель:Команда 5  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 5
Команда 7VSКоманда 8
 1. Ну и Ладно[23]
 
 1. MOBIDIK[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 7  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 7
Команда 9VSКоманда 10
 1. СПИД[22]
 
 1. МИГЕЙ[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 9  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 9
Команда 11VSКоманда 12
 1. Light_[23]
 
 1. KURAMA[23]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью
Команда 3VSКоманда 4
 1. ОБИТЕЛЬ_ТЬМЫ[23]
 
 1. Ден187[22]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью

Тур 2 из 6

Команда 15VSКоманда 16
 1. МИГЕЙ[21]
 
 1. Funt_Lao[20]
БОИ
 1. Победитель:Команда 15  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 15
Команда 11VSКоманда 12
 1. chima005[25]
 
 1. Люцифер_[24]
БОИ
 1. Победитель:Команда 12  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 12
Команда 1VSКоманда 2
 1. ABlack[25]
 
 1. Ну и Ладно[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 1  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 1
Команда 3VSКоманда 4
 1. MOBIDIK[23]
 
 1. фестиванька[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 4  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 4
Команда 5VSКоманда 6
 1. ОБИТЕЛЬ_ТЬМЫ[23]
 
 1. СПИД[22]
БОИ
 1. Победитель:Команда 5  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 5
Команда 9VSКоманда 10
 1. Ден187[22]
 
 1. KRAON[21]
БОИ
 1. Победитель:Команда 9  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 9
Команда 13VSКоманда 14
 1. Invisible Paladin[24]
 
 1. фестивитька[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 13  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 13
Команда 7VSКоманда 8
 1. Light_[23]
 
 1. KURAMA[23]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью

Тур 1 из 6

Команда 3VSКоманда 4
 1. Ну и Ладно[23]
 
 1. chima005[25]
БОИ
 1. Победитель:Команда 3  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 3
Команда 7VSКоманда 8
 1. Invisible Paladin[24]
 
 1. фестиванька[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 8  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 8
Команда 11VSКоманда 12
 1. Funt_Lao[20]
 
 1. ОБИТЕЛЬ_ТЬМЫ[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 12  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 12
Команда 13VSКоманда 14
 1. МИГЕЙ[21]
 
 1. СПИД[22]
БОИ
 1. Победитель:Команда 14  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 14
Команда 1VSКоманда 2
 1. Люцифер_[24]
 
 1. ABlack[25]
БОИ
 1. Победитель:Команда 2  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 2
Команда 5VSКоманда 6
 1. фестивитька[23]
 
 1. MOBIDIK[23]
БОИ
 1. Победитель:Команда 6  (лог боя)
Победитель поединка: Команда 6
Команда 15VSКоманда 16
 1. Ден187[22]
 
 1. KRAON[21]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью
Команда 9VSКоманда 10
 1. Light_[23]
 
 1. KURAMA[23]
БОИ
 1. Бой сыгран в ничью.  (лог боя)
Поединок завершен в ничью