Публічний договір. Договір приєднання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Г-ТАЙП», іменоване надалі «Адміністратор», публікує даний Договір, що визначає порядок надання організаційно-технічних послуг, що є договором приєднання для будь-якої зацікавленої зареєструватись та зареєстрованої особи, яка приймає умови даного Договору (надалі - «Договір») та Правил участі в онлайновій грі «Нова Ера», і іменованого надалі «Користувач»

Адміністратор пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, шляхом прийняття в цілому наступних умов.

1. Визначення та Предмет Договору

1.1. Визначення:

1.1.1. Адміністратор – використовується у відповідності із визначенням наведеним у преамбулі;

1.1.2. Гра, Онлайн гра «Нова Ера» - об’єкт права інтелектуальної власності ТОВ «Г-ТАЙП», який являє собою сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем, комп’ютерних програм та баз даних, доступних у текстовому, графічному та звуковому вигляді на сайті та в Клієнті гри;

1.1.3. Гравець – Користувач фізична особа, яка прийняла умови Договору та бере участь у Грі;

1.1.4. Договір – це розміщений в межах доменного імені nura.biz публічний договір ТОВ «Г-ТАЙП» про надання послуг, який є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України;

1.1.5. Додаткова опція Гри – предмет (властивість предмету, функція, технічна можливість), який використовується в ігровому сценарії і є частиною Гри;

1.1.6. Клієнт Гри - сукупність програмних засобів, за допомогою яких Користувач бере участь у грі;

1.1.7. Користувач – фізична особа, яка згідно чинного законодавства України має повну цивільну дієздатність, прийняла (акцептувала) умови цього Договору та надала Адміністратору свою згоду на обробку персональних даних;

1.1.8. Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернет за адресою http://nura.biz/

1.1.9. Сервіс – використовується у відповідності із визначенням наведеним у пункті 1.2 Договору;

1.1.10. Ігровий акаунт – сукупність ідентифікаційної інформації про Користувача, яка накопичується, зберігається та використовується Адміністратором для повного та своєчасного надання послуг по Договору;

1.1.11. Реєстрація – процедура створення фізичною особою ігрового акаунту в онлайн грі «Нова Ера», яка полягає в заповненні всіх полів форми реєстрації та наданні Адміністратору інформації, необхідної для ідентифікації платежів;

1.1.12. Послуги – це сукупність ігрових та процесингових послуг, що надаються Адміністратором онлайн гри «Нова Ера».

1.1.13. Маркет – платформа розповсюдження клієнта Гри під певні платформи.

1.2. Адміністратор надає Користувачеві Гри інформаційно-процесінгові послуги, надалі - «Сервіс», які являють собою обмежений перелік Додаткових опцій Гри, обсяг і вартість яких визначені в розділі «Послуги/Додаткові послуги» Cайту - та відповідного Клієнта Гри.

2. Акцепт Договору

2.1. Факт авторизації Користувача на Сайті або через Клієнт Гри (уведення певних унікальних ідентифікаторів Користувача на сторінці реєстрації й (або) будь-якій сторінці входу), або факт оплати послуг Сервісу є повним і беззастережним акцептом Договору та прийняттям умов Договору, а також Правил участі, які публікуються за адресою https://nura.biz/about/generalprovisions, а Користувач, відповідно до Цивільного кодексу України, розглядається як особа, яка вступила з Адміністратором у договірні відносини за Договором приєднання (офертою).

3. Порядок надання Сервісу

3.1. Для виконання своїх зобов'язань за Договором, Адміністратор вимагає від Користувача пройти процедуру попередньої реєстрації на сервері Адміністратора, що полягає в заповненні обов'язкових для введення даних полів форми реєстрації при створенні ігрового акаунту. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за повноту й вірогідність наданої Користувачем інформації та не здійснює її перевірку.

3.2. Зареєстрований Користувач вибирає необхідний обсяг Сервісу відповідно до переліку й тарифів послуг, розміщених у розділі, як передбачено п.1.2 Договору. Оплата Сервісу здійснюється шляхом перерахування суми, рівної вартості обраного обсягу Сервісу на рахунок Адміністратора за допомогою сервісів проведення платежів, відповідно до п.3.6 Договору. При цьому всі банківські та агентські послуги сплачуються Користувачем. Дані, необхідні Адміністраторові для одержання оплати, вказуються Користувачем під час реєстрації на сервері Адміністратора.

3.3. Протягом одного робочого дня після надходження суми оплати на рахунок Адміністратора, Користувачеві надається технічна можливість користуватися обраним обсягом Сервісу. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за стан технічних засобів Користувача, якщо воно виключає або обмежує його можливість користуватися оплаченим обсягом Сервісу та можливі помилки у проведенні оплати, що виникли за вини третіх осіб (електронні платіжні системи, термінали, мобільні оператори, тощо). Отримання коштів на рахунок Адміністратора та надання технічної можливості користування обраним обсягом Сервісу є фактом виконання обов’язків Адміністратора за Договором та використання Сервісу з боку Користувача, що вважається використанням Користувачем перерахованих коштів та отримання відповідних послуг (Сервісу). Користувач самостійно несе ризики, пов’язані із використанням Сервісу, якщо замовлення та використання Сервісу здійснюється Користувачем різними Клієнтами Гри.

3.4. При наявності у Користувача претензій до обсягу і якості Сервісу в цілому чи окремих аспектів його використання, він повинен негайно (але в будь-якому випадку не пізніше одного дня) сповістити про це по електронній пошті adm@nura.bіz, повідомивши при цьому свої ідентифікаційні дані, що дозволяють однозначно та безпомилково ідентифікувати Користувача сервісу, час виникнення претензій та обраний засіб здійснення платіжних операцій, а також обґрунтувати їх. Користувач приймає до відома, що суб’єкт обробки звернення Користувача може не мати можливості перевірити обґрунтованість претензії, виставленої більш ніж через одну добу від дня її виникнення та відмовити у обробці такої претензії. Суб’єкт обробки звернення протягом п'яти робочих днів від дня одержання претензії направляє Користувачеві свій висновок по отриманій претензії, і в тому випадку, якщо знаходить її обґрунтованої, пропонує Користувачеві спосіб компенсації заподіяних незручностей.

3.5. Послуги Адміністратора вважаються оплаченими й наданими в повному обсязі з дати зарахування коштів на рахунок Адміністратора та надання Користувачу технічної можливості користування обраним обсягом Сервісу.

3.6. Перелік актуальних засобів проведення платежів наведено в Клієнті Гри. Звертаємо увагу, що перелік може відрізнятися для різних платформ програмного забезпечення та версій Клієнта Гри. Платежі, проведені іншими засобами, не можуть бути оброблені. Обов’язок забезпечення відповідності обраного засобу платежу, певній програмній платформі та версії, а також актуальності цих даних покладається на Користувача.

3.7. При застосуванні додаткових функцій, операцій чи технічних можливостей будь-якого з актуальних засобів проведення платежів (окрім здійснення платежу), Користувач зобов’язується повідомити про це Адміністрацію Сервісу у порядку та у строки, що зазначено в п.3.4. У разі виникнення в Адміністрації будь-яких питань, пов’язаних з такими діями Користувача, Адміністратор залишає за собою право припинити надання Сервісу в односторонньому порядку.

3.8. При авторизації Користувача через сторонні сервіси, відмінні від Сайту або Клієнту Гри, включаючи, але не обмежуючись: соціальні мережі та механізми авторизації в них, CPA-мережі та ін., відповідальність за доступність послуги лежить на відповідних сервісах. Претензії із зазначених питань не розглядаються.

3.9. Адміністрація не несе відповідальності за працеспроможність технологій та сервісів, що використовуються в забезпеченні функціонування Сервісу. У разі виникнення таких проблем Адміністрація залишає за собою право рекомендувати використання альтернативних сервісів та технологій.

4. Обов'язки Користувача

З метою належного виконання умов Договору, Користувач зобов'язаний:

4.1. Коректно виконати процедуру реєстрації нового користувача на сайті Адміністратора. У випадку зміни контактних даних і іншої суттєвої інформації, вчасно вносити зміни в реєстраційну форму, а при неможливості, повідомити про це по електронній пошті adm@nura.bіz.

4.2. Користувач зобов’язаний не передавати в будь-який спосіб третім особам інформацію про доступ до ігрового акаунта.

4.3. Не використовувати надаваний Сервіс у комерційних цілях.

4.4. Дотримувати авторських прав Адміністратора й інших осіб, не копіювати й не передавати третім особам яку-небудь істотну частину інформаційного наповнення сайту Адміністратора. Не використовувати Сервіс із метою, що порушують авторське право третіх осіб.

4.5. Самостійно ознайомитися з Договором і Правилами участі, а також з можливими змінами й доповненнями до них, які анонсуються Адміністратором на сайті nura.bіz

4.6. Самостійно забезпечувати технічну можливість користування Сервісом зі своєї сторони, в тому числі доступ до мережі Інтернет, наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації з використанням комунікаційних протоколів і інших необхідних засобів, що використані в роботі Сервісу.

4.7. Зберігати документи, що підтверджують оплату. У випадку звернення із претензією, Користувач зобов’язаний в триденний строк з моменту одержання вимоги надати копії документів про зарахування грошових коштів на ігровий акаунт та документально підтверджену інформацію, необхідну для ідентифікації платежу та(або) змісту претензії. Користувач зобов’язаний зберігати документи про зарахування грошових коштів на ігровий акаунт протягом всього строку дії Договору.

4.8. Відповідати за одержання й поширення інформації за допомогою технічних засобів, що забезпечують користування Сервісом, відповідно до законодавства місця проживання Користувача та місця використання Сервісу. Разом з цим питання захисту інтелектуальної власності Адміністратора на Сервіс та інше наповнення сайту регулюються законодавством України та міжнародним законодавством.

4.9. Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитися з Договором та слідкувати за його змінами й доповненнями на сайті гри.

4.10. Своєчасно оновлювати Кліент Сервісу та використовувати актуальну версію, що доступна на сайті Сервісу чи у відповідних маркетах.

5. Обов'язки Адміністратора

З метою належного виконання умов Договору, Адміністратор зобов'язаний:

5.1. Надати Користувачеві можливість користування Сервісом відповідно до Договору.

6. Припинення й призупинення Сервісу

6.1. Адміністратор має право негайно припинити надання Сервісу при порушенні Користувачем умов Договору або вимог Правил участі.

6.2. Адміністратор може призупинити доступ Користувача як до Сервісу в цілому, так і до будь-якої його частини без додаткового попередження у випадку, якщо Користувач безпосередньо залучений у дії, які Адміністратор обґрунтовано вважає такими, що порушують Договір або Правила участі, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

6.2. Адміністратор може припинити надання Сервісу при виникненні технічних чи технологічних проблем на час усунення наслідків цих проблем у випадку, коли таке усунення можливе.

7. Відповідальність сторін

7.1. Користувач відповідає за всі звертання до Сервісу та дії, пов'язані із використанням наданих Сервісом технічних можливостей, і внаслідок цього приймає на себе повну відповідальність і можливі ризики, пов'язані з використанням Сервісу.

7.2. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій або непрямий збиток, що може бути нанесений Користувачеві внаслідок використання їм наданим Сервісом технічних можливостей.

7.3. Адміністратор не несе відповідальності за результат використання або корисність послуг, що надаються в обсязі замовленого Сервісу, а також за якість доступу до Сервісу через мережу Інтернет. У випадку невідповідності складу Сервісу, потребам Користувача, він може припинити користуватися ним, при цьому витрачені засоби не вертаються й не компенсуються яким-небудь іншим способом.

7.4. Користувач приймає на себе повну відповідальність за схоронність ідентифікаційних даних, що забезпечують доступ до Сервісу й за збитки, що можуть виникнути через несанкціоноване використання його доступу.

7.5. Ні за яких умов Адміністратор не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в період користування або при неможливості користування Сервісом, зокрема понесений у результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, відмови у використанні сторонніх технологій чи сервісів, видалення файлів, зміни функцій, дефектів, затримок у роботі при передачі даних, і т.п. подій, що сталися не з вини Адміністратора.

7.6. В разі, якщо несанкціоноване втручання Користувача в роботу онлайн гри «Нова Ера» та будь-якого з її елементів завдало Адміністратору збитки, Користувач несе за них матеріальну відповідальність.

7.7. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за результат використання послуг останнім. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем та третіми особами за прямі та(або) непрямі збитки, які пов’язані з користуванням або відсутністю можливості користування послугами в онлайн грі «Нова Ера» та(або) окремих її елементах.

7.8. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за прострочення виконання взятих на себе зобов’язань, якщо таке прострочення сталося не з вини Адміністратора, в т.ч., але не виключно, в результаті технічних помилок, пропусків, затримок, перерв у роботі електронних систем та обладнання і т.п.

7.9. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем за стан технічних та програмних засобів останнього, якщо він виключає або обмежує можливість користуватися оплаченими послугами. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем за можливі помилки, затримки та збої в роботі третіх осіб, відповідальних за зарахування коштів на ігровий акаунт.

7.10. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання взятих на себе по Договору зобов’язань в період дії форс-мажорних обставин.

8. Зміна умов і припинення дії Договору

8.1. Договір діє з моменту його акцепту й до моменту виконання Адміністратором своїх зобов'язань.

8.2. Договір, Правила участі й розцінки є офіційними документами Адміністратора. Діюча версія кожного із цих документів розміщена на сайті Адміністратора. У випадку змін умов надання Сервісу, Користувач, що оплатив послуги до моменту внесення змін, має право на надання Сервісу на умовах, що діяли на момент оплати.

8.3. Адміністратор має право змінювати умови Договору і його Додатків, коректувати чинні тарифи, уводити нові Додатки до Договору. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених послуг.

8.4. Користувач несе тягар перевірки наявності змін Договору й Правил участі на сайті Адміністратора.

9. Урегулювання суперечок

9.1. Претензії Користувача приймаються в письмовому або електронному виді (на e-maіl: adm@nura.bіz) у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення інциденту. Претензії розглядаються протягом десяти робочих днів, причому Адміністратор вправі вступати у листування з Користувачем з метою уточнення характеру й причин претензій. Неотримання відповіді на свій запит протягом трьох днів Адміністратор вправі розцінити як відкликання претензії, у кожному разі рішення по кожній претензії повинне бути прийняте в строк не більше 10 (десяти) робочих днів від дати останнього отримання інформації.

9.2. У випадку виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням Договору, Сторони докладуть всі зусилля для їхнього вирішення шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому законодавством України.

10. Додаткові умови

10.1. Користувач має право вимагати від Адміністратора рішення проблем з наданням Сервісу, що виникли з вини Адміністратора, за винятком випадків, пов'язаних з дією форс-мажорних обставин.

10.2. Адміністратор не зберігає інформацію про Користувача у вигляді, в якому особа може бути конкретно ідентифікована в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. Користувач засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані стосовно будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Користувачем Адміністратору та (або) суб’єкту обробки звернення, у зв’язку або на виконання Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Користувача правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Користувач засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Адміністратору та (або) суб’єкту обробки звернення для їх подальшої обробки Адміністратором та (або) суб’єкту обробки звернення з метою виконання Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Адміністратором персональних даних для обробки третім особам та здійснення щодо них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням Договору та/або із захистом прав Адміністратора за Договором, або якщо це необхідно для реалізації Адміністратором прав та обов’язків, передбачених законом. Користувач засвідчує і гарантує, що право Користувача на передачу Адміністратору вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та третіх осіб. Користувач повідомлений та згоден із обробкою персональних даних за Договором.

11. Форс-Мажорні обставини

11.1. Адміністратор звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили ("форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних обставин, у тому числі масових безладів, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф і інших обставин непереборної сили, а також:

11.1.1. пожежі;

11.1.2. катастрофи;

11.1.3. епідемії;

11.1.4. масові безпорядки;

11.1.5. збройні конфлікти;

11.1.6. перебої з електроенергією;

11.1.7. перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет;

11.1.8. збої систем маршрутизації;

11.1.9. збої в розподіленій системі доменних імен;

11.1.10. збої, викликані несанкціонованим втручанням невідомих осіб в роботу онлайн гри «Нова Ера» та її окремих елементів (в т.ч. DDOS та іншими атаками);

11.1.11. відмови вендорів від подальшої підтримки чи працездатності сторонніх технологій та сервісів, що використовуються у роботі Сервісу;

11.2. Адміністратор зобов'язаний, у тому випадку, якщо це технічно здійсненно, по електронній пошті та (або) шляхом публікації на головній сторінці сайту nura.bіz повідомити Користувача про існування форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) днів після моменту їхнього настання, якщо настання таких обставин не завадило функціонуванню головної сторінки.

11.3. Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністратором зобов'язань у строк, установлений у Договорі, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

11.4. Якщо неможливість виконання зобов'язань за Договором буде тривати понад 3 (трьох) місяців, Договір уважається розірваним без відшкодування збитків.

11.5. Договір є угодою приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, в зв'язку із чим:

11.5.1. договір складається Адміністратором і опубліковується шляхом розміщення на Інтернет-сторінці, за адресою https://nura.biz/about/publicpact та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особи, що виявила намір укласти Договір,

11.5.2. особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору,

11.5.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення,

11.5.4. вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

11.6. У випадку прийняття нормативно-правових актів, що зачіпають цілком або в частині функціонування сайту або умови Договору, Адміністратор зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні сайту або змін в умовах Договору, спрямованих на приведення у відповідність із новими нормами.

12. Реквізити Адміністратора

ТОВ "Г-ТАЙП"

ЄДРПОУ 33398640

E-maіl: adm@nura.bіz