Публічний договір. Договір приєднання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Г-ТАЙП», іменоване надалі «Адміністратор», публікує даний Договір, що визначає порядок надання організаційно-технічних послуг, що є договором приєднання для будь-якої зацікавленої зареєструватись та зареєстрованої особи, яка приймає умови даного Договору (у подальшому - «Договір» ) та Правил участі в онлайновій грі «Нова Ера», і іменованого надалі «Користувач»

Адміністратор пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, шляхом прийняття в цілому наступних умов.

1. Визначення та Предмет Договору

1.1. Визначення:

1.1.1. Адміністратор – використовується у відповідності із визначенням наведеним у преамбулі;

1.1.2. Гра - інтелектуальна онлайнова гра «Нова Ера», яка проводиться із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та мережі Інтернет, згідно з правилами і умовами, описаними в Договорі;

1.1.3. Гравець – Користувач фізична особа, яка прийняла умови Договору та бере участь у Грі;

1.1.4. Договір – використовується у відповідності із визначенням наведеним у преамбулі;

1.1.5. Додаткова опція Гри – предмет (властивість предмету, функція, технічна можливість), який використовується в ігровому сценарії і є частиною Гри;

1.1.6. Клієнт Гри - інформаційно-телекомунікаційна система та програмні засоби, за допомогою яких Користувач використовує Гру та отримує Додаткові опції Гри. Клієнт Гри завантажується на пристрій Гравця окремо чи за допомогою сторонніх програмних засобів(магазин програмного забезпечення, веб-браузер, тощо.);

1.1.7. Користувач – використовується у відповідності із визначенням, що наведене у преамбулі;

1.1.8. Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернет за адресою http://nura.biz/

1.1.9. Сервіс – використовується у відповідності із визначенням наведеним у пункті 1.2 Договору.

1.2. Адміністратор надає Користувачеві Гри інформаційно-процесінгові послуги, у подальшому - «Сервіс», які являють собою обмежений перелік Додаткових опцій Гри, обсяг і вартість яких визначені в розділі «Додаткові послуги» Cайту - та відповідного Клієнта Гри.

2. Акцепт Договору

2.1. Факт авторизації Користувача на Сайті або через Клієнт Гри (уведення певних унікальних ідентифікаторів Користувача на сторінці реєстрації й (або) будь-якій сторінці входу), або факт оплати послуг Сервісу є повним і беззастережним акцептом Договору та прийняттям умов Договору, а також Правил участі, які публікуються за адресою http://nura.biz/about/generalprovisions, а Користувач, відповідно до Цивільного кодексу України, розглядається як особа, яка вступила з Адміністратором у договірні відносини за Договором приєднання (офертою).

3. Порядок надання Сервісу

3.1. Для виконання своїх зобов'язань за Договором, Адміністратор вимагає від Користувача пройти процедуру попередньої реєстрації на сервері Адміністратора, що полягає в заповненні обов'язкових для введення даних полів форми реєстрації при створенні ігрового аккаунту. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за повноту й вірогідність наданої Користувачем інформації та не здійснює її перевірку.

3.2. Зареєстрований Користувач вибирає необхідний обсяг Сервісу відповідно до переліку й тарифів послуг, розміщених у розділі як передбачено п.1.2 Договору. Оплата Сервісу здійснюється шляхом перерахування суми, рівної вартості обраного обсягу Сервісу на рахунок Адміністратора за допомогою сервісів проведення платежів, відповідно до п.3.6 Договору. При цьому всі банківські та агентські послуги сплачуються Користувачем.Дані, необхідні Адміністраторові для одержання оплати, вказуються Користувачем під час реєстрації на сервері Адміністратора.

3.3. Протягом одного робочого дня після надходження суми оплати на рахунок Адміністратора, Користувачеві надається технічна можливість користуватися обраним обсягом Сервісу. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за стан технічних засобів Користувача, якщо воно виключає або обмежує його можливість користуватися оплаченим обсягом Сервісу та можливі помилки у проведенні оплати, що виникли за вини третіх осіб (електронні платіжні системи, термінали, мобільні оператори, тощо).Отримання коштів на рахунок Адміністратора та надання технічної можливості користування обраним обсягом Сервісу є фактом виконання обов’язків Адміністратора за Договором та використання Сервісу з боку Користувача, що вважається використанням Користувачем перерахованих коштів та отримання відповідних послуг (Сервісу). Користувач самостійно несе ризики пов’язані із використання Сервісу, якщо замовлення та використання Сервісу здійснюється Користувачем різними Клієнтами Гри.

3.4. При наявності в Користувача претензій до обсягу і якості Сервісу, він повинен негайно (але в будь-якому випадку не пізніше одного дня) сповістити про це по електронній пошті adm@nura.bіz, повідомивши при цьому свої ідентифікаційні дані, час виникнення претензій та обраний засіб здійснення платежу, а також обґрунтувати їх. Користувач приймає до відома, що суб’єкт обробки звернення Користувача може не мати можливості перевірити обґрунтованість претензії, виставленої більш ніж через одну добу від дня її виникнення. Суб’єкт обробки звернення протягом п'яти робочих днів від дня одержання претензії направляє Користувачеві свій висновок по отриманій претензії, і в тому випадку, якщо знаходить її обґрунтованої, пропонує Користувачеві спосіб компенсації заподіяних незручностей.

3.5. Послуги Адміністратора вважаються оплаченими й наданими в повному обсязі з дати зарахування коштів на рахунок Адміністратора та надання Користувачу технічної можливості користування обраним обсягом Сервісу.

3.6. Перелік актуальних засобів проведення платежів наведено в Клієнті Гри. Звертаємо увагу, що перелік може відрізнятися для різних платформ програмного забезпечення та версій Клієнта Гри. Платежі, проведені іншими засобами, не можуть бути оброблені. Обов’язок забезпечення відповідності обраного засобу платежу, певній програмній платформі та версії, а також актуальності цих даних покладається на Користувача.

3.7. При авторизації Користувача через сторонні сервіси, відмінні від Сайту або Клієнту Гри, включаючи, але не обмежуючись: соціальні мережі та механізми авторизації в них, CPA-мережі та ін., відповідальність за доступність послуги лежить на відповідних сервісах. Претензії із зазначених питань не розглядаються.

4. Обов'язки Користувача

З метою належного виконання умов Договору, Користувач зобов'язаний:

4.1. Коректно виконати процедуру реєстрації нового користувача на сайті Адміністратора. У випадку зміни контактних даних і іншої суттєвої інформації, вчасно вносити зміни в реєстраційну форму, а при неможливості, повідомити про це по електронній пошті adm@nura.bіz.

4.2. Не розкривати й не передавати третім особам свої ідентифікаційні дані, по яких можлива авторизація користувача на сервері.

4.3. Не використовувати надаваний Сервіс у комерційних цілях.

4.4. Дотримувати авторських прав Адміністратора й інших осіб, не копіювати й не передавати третім особам яку-небудь істотну частину інформаційного наповнення сайту Адміністратора. Не використовувати Сервіс із метою, що порушують авторське право третіх осіб.

4.5. Самостійно ознайомитися з Договором і Правилами участі, а також з можливими змінами й доповненнями до них, які анонсуються Адміністратором на сайті nura.bіz

4.6. Самостійно забезпечувати технічну можливість користування Сервісом зі своєї сторони, в тому числі доступ до мережі Інтернет, наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації із протоколу http і інших необхідних засобів.

4.7. Зберігати документи, що підтверджують оплату. У випадку звернення із претензією, Користувач зобов’язаний в триденний строк з моменту одержання вимоги надати копії документів про зарахування грошових коштів на ігровий акаунт та документально підтверджену інформацію, необхідну для ідентифікації платежу та(або) змісту претензії.

4.8. Відповідати за одержання й поширення інформації за допомогою технічних засобів, що забезпечують користування Сервісом, відповідно до законодавства місця проживання Користувача та місця використання Сервісу. Разом з цим питання захисту інтелектуальної власності Адміністратора на Сервіс та інше наповнення сайту регулюються законодавством України та міжнародним законодавством.

5. Обов'язки Адміністратора

З метою належного виконання умов Договору, Адміністратор зобов'язаний:

5.1. Надати Користувачеві можливість користування Сервісом відповідно до Договору.

6. Припинення й призупинення Сервісу

6.1. Адміністратор має право негайно припинити надання Сервісу при порушенні Користувачем умов Договору або вимог Правил участі.

6.2. Адміністратор може призупинити доступ Користувача як до Сервісу в цілому, так і до будь-якої його частини без додаткового попередження у випадку, якщо Користувач безпосередньо залучений у дії, які Адміністратор обґрунтовано вважає такими, що порушують Договір або Правила участі, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

7. Відповідальність сторін

7.1. Користувач відповідає за всі звертання до Сервісу та дії, пов'язаних із використанням наданих Сервісом технічних можливостей, і внаслідок цього приймає на себе повну відповідальність і можливі ризики, пов'язані з використанням Сервісу.

7.2. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій або непрямий збиток, що може бути нанесений Користувачеві внаслідок використання їм наданим Сервісом технічних можливостей.

7.3. Адміністратор не несе відповідальності за результат використання або корисність послуг, що надаються в обсязі замовленого Сервісу, а також за якість доступу до Сервісу через мережу Інтернет. У випадку невідповідності складу Сервісу, потребам Користувача, він може припинити користуватися ним, при цьому витрачені засоби не вертаються й не компенсуються яким-небудь іншим способом.

7.4. Користувач приймає на себе повну відповідальність за схоронність ідентифікаційних даних, що забезпечують доступ до Сервісу й за збитки, що можуть виникнути через несанкціоноване використання його доступу.

7.5. Ні за яких умов Адміністратор не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в період користування або при неможливості користування Сервісом, зокрема понесений у результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, зміни функцій, дефектів, затримок у роботі при передачі даних, і т.п. подій, що сталися не з вини Адміністратора.

8. Зміна умов і припинення дії Договору

8.1. Договір діє з моменту його акцепту й до моменту виконання Адміністратором своїх зобов'язань.

8.2. Договір, Правила участі й розцінки є офіційними документами Адміністратора. Діюча версія кожного із цих документів розміщена на сайті Адміністратора. У випадку змін умов надання Сервісу, Користувач, що оплатив послуги до моменту внесення змін, має право на надання Сервісу на умовах, що діяли на момент оплати.

8.3. Адміністратор має право змінювати умови Договору і його Додатків, коректувати чинні тарифи, уводити нові Додатки до Договору. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених послуг.

8.4. Користувач несе тягар перевірки наявності змін Договору й Правил участі на сайті Адміністратора.

9. Урегулювання суперечок

9.1. Претензії Користувача приймаються в письмовому або електронному виді (на e-maіl: adm@nura.bіz) у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення інциденту. Претензії розглядаються протягом десяти робочих днів, причому Адміністратор вправі вступати в переписку з Користувачем з метою уточнення характеру й причин претензій. Неотримання відповіді на свій запит протягом трьох днів Адміністратор вправі розцінити як відкликання претензії, у кожному разі рішення по кожній претензії повинне бути прийняте в строк не більше 10 (десяти) робочих днів від дати останнього отримання інформації.

9.2. У випадку виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням Договору, Сторони прикладуть всі зусилля для їхнього вирішення шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому законодавством України.

10. Додаткові умови

10.1. Користувач має право вимагати від Адміністратора рішення проблем з наданням Сервісу, що виникли з вини Адміністратора, за винятком випадків, пов'язаних з дією форс-мажорних обставин.

10.2. Адміністратор не зберігає інформацію про Користувача у вигляді, в якому особа може бути конкретно ідентифікована в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. Користувач засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані стосовно будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Користувачем Адміністратору та (або) суб’єкту обробки звернення, у зв’язку або на виконання Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Користувача правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Користувач засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Адміністратору та (або) суб’єкту обробки звернення для їх подальшої обробки Адміністратором та (або) суб’єкту обробки звернення з метою виконання Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Адміністратором персональних даних для обробки третім особам та здійснення щодо них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням Договору та/або із захистом прав Адміністратора за Договором, або якщо це необхідно для реалізації Адміністратором прав та обов’язків, передбачених законом. Користувач засвідчує і гарантує, що право Користувача на передачу Адміністратору вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та третіх осіб. Користувач повідомлений та згоден із обробкою персональних даних за Договором.

11. Форс-Мажорні обставини

11.1. Адміністратор звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили ("форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних обставин, у тому числі масових безпорядків, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф і інших обставин непереборної сили, а також:

11.1.1. Перебоями в електроживленні;

11.1.2. Глобальними перебоями в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет;

11.1.3. Збоями систем маршрутизації;

11.1.4. Збоями в розподіленій системі доменних імен;

11.1.5. Збоями в роботі програмно-апаратного забезпечення, в наслідок яких відбулась повна або часткова втрата інформації;

11.1.6. Збоями, викликаними хакерскими й DOS-атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб;

11.1.7. Відмова вендорів Операційних Систем, браузерів, програмних каталогів, тощо у подальшій підтримці працездатності, повністю чи частково, програмного забезпечення, що використовується у роботі Сервісу;

11.2. Адміністратор зобов'язаний, у тому випадку, якщо це технічно здійсненно, по електронній пошті та (або) шляхом публікації на головній сторінці сайту nura.bіz повідомити Користувача про існування форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) днів після моменту їхнього настання.

11.3. Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністратором зобов'язань у строк, установлений у Договорі, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

11.4. Якщо неможливість виконання зобов'язань за Договором буде тривати понад 3 (трьох) місяців, Договір уважається розірваним без відшкодування збитків.

11.5. Договір є угодою приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, в зв'язку із чим:

11.5.1. договір складається Адміністратором і опубліковується шляхом розміщення на Інтернет сторінці, за адресою http://nura.biz/about/publicpact та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особи, що виявила намір укласти Договір,

11.5.2. особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору,

11.5.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення,

11.5.4. вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

11.6. У випадку прийняття нормативно-правових актів, що зачіпають цілком або в частині функціонування сайту або умови Договору, Адміністратор зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні сайту або змін у умови Договору, спрямованих на приведення у відповідність із новими нормами.

12. Реквізити Адміністратора

ТОВ "Г-ТАЙП"

ЄДРПОУ 33398640

E-maіl: adm@nura.bіz